Kanjertraining op de Dagobert
Afbeeldingsresultaat voor afbeelding kanjertraining De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas geeft.
De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Klik hieronder om het pestprotocol te bekijken.

Pestprotocol

Klik op folder informatie Kanjertraining.
Of ga naar de site van de kanjertraining: http://www.kanjertraining.nl/