Inschrijven van 4 jarige leerlingen

Het kiezen van een basisschool is een hele belangrijke keuze. Kinderen zitten 8 jaar op een basisschool en iedereen wil dat zijn/haar kind een fijne en leerzame tijd heeft. Ook ouders moeten zich prettig voelen op een school.
We kunnen ons voorstellen dat u bij het maken van een schoolkeuze, naast het lezen van alle informatie over de school, ook graag sfeer wil proeven. U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur van De Dagobert, (tel: 0344-631530 of directie@dagobertschool.nl
) om aan te geven dat u graag een oriŽnterend gesprek wilt.

Tijdens dit gesprek bespreken we met u de gang van zaken in de groepen 1-8, nemen we de schoolgids/kalender door en geven we een rondleiding door de school.
Wij vinden het belangrijk dat u de school "in actie" ziet vandaar dat deze gesprekken onder schooltijd zijn. Uw kind mag bij deze gesprekken aanwezig zijn, maar het hoeft niet.

Nadat u uw keuze hebt gemaakt gaat u over tot inschrijving. We schrijven kinderen in die minimaal de leeftijd hebben van 2ņ jaar. Het inschrijven van een leerling geschiedt middels een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Daarmee verklaren de ouders dat ze bekend zijn met de inhoud van de schoolgids en de daarin verwoorde afspraken en regels nakomen en dat de leerling aan alle activiteiten van de school deelneemt.

Na inschrijving krijgt u een maand voordat uw kind de leeftijd bereikt van 4 jaar een welkomstkaart en een intakeformulier met vragen over uw kind. Hierin wordt gevraagd een afspraak te maken met de groepsleerkracht. Het kind mag, 14 dagen voordat hij/zij vier jaar wordt, vijf dagen oefenen op school. Deze wendagen worden afgesproken met de groepsleerkracht tijdens dit kennismakingsgesprek.

Meer informatie over Passend onderwijs kunt u vinden via
http://www.skor-scholen.nl/Aanmelden--inschrijven